Algemeen

Uitgaande van het feit dat ieder mens uniek is gaan we samen met u eerst de diagnose en hulpvraag duidelijk stellen. Hierna gaan we vanuit dit startpunt samen de oorzaken en gevolgen bespreken om vervolgens concrete doelen voor de behandeling op te kunnen stellen. Kleine stapjes werken hierbij vaak beter dan grote. Alle stapjes zijn uiteindelijk blijvende veranderingen naar een gezondere leefstijl. Hiervoor komt u zoveel keer als nodig op een van de spreekuurlocaties. Mocht u niet naar ons kunnen komen dan komen wij op huisbezoek. Cursussen worden meestal op andere locaties gegeven.

Wij kunnen u helpen bij bijna alle vragen en problemen die met voeding, gezondheid en ziekte te maken hebben zoals: ondergewicht, diabetes (ook vanuit de ketenzorg), hart- en vaatziekten, overgewicht, maag- en darmziekten en een te hoog cholesterol

deRotterdamseDietist werkt samen met veel andere disciplines zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, pedagogen, leerkrachten, vakdocenten en CJG verpleegkundigen.

Multicultureel

deRotterdamseDietist werkt in een wereldstad met meer dan 175 nationaliteiten /culturen. Helaas spreken we niet alle talen maar van de meest voorkomende culturen hebben wij wel kennis over hoe er gegeten en gedronken wordt. Dat is dan ook altijd ons uitgangspunt.

Spreekt u niet goed Nederlands neem dan altijd iemand mee naar uw afspraak die voor u kan tolken

Lekker Fit!

Ook is deRotterdamseDietist actief betrokken bij Lekker Fit!, een project van de Gemeente Rotterdam. Wij zijn hiervoor werkzaam als schooldiëtist op ruim 35 Lekker Fit! basisscholen. Hier meten en wegen wij elk schooljaar de meeste kinderen en geven voorlichtingen aan ouders en kinderen.

Wij houden ook spreekuren op deze scholen om zo het belang van een gezonde voeding bij overgewicht zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden aan ouders en kinderen.

Tot slot is deRotterdamseDietist betrokken bij diverse (maatschappelijk verantwoorde)projecten zoals van Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB) en wordt gewerkt aan een gezinsgerichte aanpak bij overgewicht. Ook kunt u ons inhuren om een Kindervoedingsparty bij u thuis te organiseren.